Servis



 

Mikronis servis (nakon isteka jamstva)



Mikronis servis nudi usluge dijagnostike kvara, nadogradnje, podešavanja, popravka stolnih  i prijenosnih računala isključivo van jamstvenog roka.

Mikronis servis  jedino je ovlašten za servis Avenio računala u jamstvenom roku.


Cijena radnog sata Mikronis servisa iznosi 250,00 kn sa uključenim PDV-om
 • dijagnostika uređaja – 0,5 radni sati
 • instalacija i optimizacija Windows operativnog sustava (ažuriranje, driveri) – 1 do 2 radna sata, preduvjet je licencirani software
 • instalacija određene komponente ili uređaja  - 0,5 do 1 radni sat
 • kloniranje diska (preslika postojećeg stanja diska na novi) – 1 radni sat
 • nadogradnja operacijskog sistema sa starijeg na noviju verziju (upgrade) – 1 do 2 radna sata
 • detekcija i čišćenje računala od malicioznog software-a (virus, spyware, malware i sličnih programa koji usporavaju ili onemogućuju pravilan rad računala) – 1 do 2 radna sata
 • ažuriranje/optimizacija BIOS-a na matičnoj ploči – 0,5 radnih sati
 • ažuriranje FIRMWARE-a na uređajima – 0,5 radnih sati
 • backup/pohrana podataka do 10gb – 1 radni sat
 • backup/pohrana podataka preko 10gb – 2 radna sata
 • usluga ugradnje komponente u prijenosno računalo bez potpunog rastavljanja – 0,5 radnih sati
 • usluga ugradnje komponente u prijenosno računalo s potpunim rastavljanjem – 1 radni sat
 • usluga ugradnje komponente u stolno PC računalo – 0,5 do 1 radni sat
 • sastavljanje stolnog PC računala i testiranje – 1 radni sat
 • čišćenje prijenosnog računala od prašine i izmjena termo paste – 1 radni sat
 • čišćenje stolnog PC računala, komponenata i izmjena termo paste – 1 radni sat
 • ugradnja vodenog hlađenja – 3 do 4 radna sata ovisno o potrebi modifikacije kućišta

Napomena:
 • reinstalacija Windowsa ne podrazumijeva backup podataka, obavezno napomenuti bitnost
 • ne odgovaramo za korisničke podatke na HDD/SSD ili drugim medijima tijekom servisiranja
 • ne odgovaramo za ispravnost donesenih komponenata na ugradnju
 • u slučaju odustajanja od servisa naplaćuje se dijagnostika u iznosu 125,00 kn sa PDV-om
 • u kvarove ne spadaju softverski problemi kao niti problemi s virusima ili određenim aplikacijama
 • instalacija Windows operativnog sustava i ostalog licenciranog software-a, obavlja se samo uz predočenje važeće licence i računa po kojem je ista kupljena
 • u cijene nije uračunat potrošni materijal i rezervni dijelovi

Radno vrijeme Mikronis servisa: PON – PET  od 8:00 do 16:00,  subotom i nedjeljom ne radimo.

Adresa Mikronis servisa: 
- Zagreb
Nova cesta 164, 10000 Zagreb
Tel: 01 3033 101,  email: servis@mikronis.hr
- Zadar
Ulica bana Josipa Jelačića 1, 23000 Zadar
Tel: 023 630 371,  email: zadar@mikronis.hr


Mikronis Gaming Store servisne usluge:


Cijena radnog sata Mikronis servisa iznosi 250,00 kn sa uključenim PDV-om
 
 • dijagnostika uređaja – 0,5 radni sati
 • instalacija i optimizacija Windows operativnog sustava (ažuriranje, driveri) – 1 do 2 radna sata, preduvjet je licencirani software
 • instalacija određene komponente ili uređaja  - 0,5 do 1 radni sat
 • nadogradnja operacijskog sistema sa starijeg na noviju verziju (upgrade) – 1 do 2 radna sata, ovisno o brzini Microsoft servera
 • ažuriranje/optimizacija BIOS-a na matičnoj ploči – 0,5 radnih sati
 • ažuriranje FIRMWARE-a na uređajima – 0,5 radnih sati
 • usluga ugradnje komponente u računalo bez potpunog rastavljanja – 0,5 radnih sati
 • usluga ugradnje komponente u računalo s potpunim rastavljanjem – 1 radni sat
 • sastavljanje stolnog PC računala i testiranje – 1 radni sat
 • čišćenje stolnog PC računala, komponenata i izmjena termo paste – 1 radni sat
 • ugradnja vodenog hlađenja – 3 do 4 radna sata ovisno o potrebi modifikacije kućišta
 •  
Napomena:
 • reinstalacija Windowsa ne podrazumijeva backup podataka, obavezno napomenuti bitnost
 • ne odgovaramo za korisničke podatke na HDD/SSD ili drugim medijima tijekom servisiranja
 • ne odgovaramo za ispravnost donesenih komponenata na ugradnju
 • u slučaju odustajanja od servisa naplaćuje se dijagnostika u iznosu 125,00 kn sa PDV-om
 • u kvarove ne spadaju softverski problemi kao niti problemi s virusima ili određenim aplikacijama
 • instalacija Windows operativnog sustava i ostalog licenciranog software-a, obavlja se samo uz predočenje važeće licence i računa po kojem je ista kupljena
 • u cijenu nije uračunat potrošni materijal i rezervni dijelovi



Radno vrijeme: pon-pet: 08:00 - 20:00 sati,  sub: 09:00 - 14:00 sati

Adresa i kontakt:
Gaming Store, Avenija Dubrovnik 15, 10020 Zagreb
Telefon: 01 6470 246
Email: gaming-store@mikronis.hr



Podnošenje prigovora


Sukladno čl.10 st.1 i 2 Zakona o zaštiti potrošača NN 41/14 obavještavamo cijenjene potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

Mikronis d.o.o. , Nova cesta 166, 10000 Zagreb ili na
e-mail adresa kritika@mikronis.hr  odnosno​​​​​​​​​​​​​​​​ na
telefaks broj: 01/ 3033 115

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.